The Kurdish Digital Library (BNK)
Retour au resultats
Imprimer cette page

Yaşayan her dil bir halktır


Author : Hasan Yıldız
Editor : Pêrî Date & Place : 1998, İstanbul
Preface : Pages : 100
Traduction : ISBN : 975-8245-07-4
Language : TurkishFormat : 105x175 mm
Theme : Politics

Presentation Table of Contents Introduction Identity PDF
Yaşayan her dil bir halktır


Yaşayan her dil bir halktır !

Kürt siyasal hareketleri içinde bir sorun öteden beri yavaş yavaş işlenmekte ve giderek tartışma cephesini genişletmektedir. Toplum bilimlerinin kendimize özgü kurumlarından mahrum oluşu nedeniyle, çoğu kez bu tür tartışmalar, tartışmaya katılan tarafların siyasal görüşlerine göre şekil almakta ve böylece bilimsel çerçeveden uzaklaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak, yine çoğu kez olduğu gibi burada da ya duyguların ya da siyasal nedenlere dayalı kaygıların egemenliğini görmek mümkündür. 'Ulusal birlik' adına duyulan bu kaygılar teorik formlarla işlenerek tehlikeli bir ideoloji haline getirilmektedir. Kaygılardan doğan yargılar ve bu yargıların mantıki uzantıları olarak, bulunan 'immanent hakikat', politik alanda da sosyal bir hakikatmış gibi mutlaklaştırılmaktadır. Oysa ne tarih alanında ne de diğer bilimlerde 'mutlak doğru' kavramı hiçbir zaman tasvip edilen bir kavram olmamıştır. Lenin'in akıllı idealizm olarak adlandırdığı felsefi çevrelerde bile durum buyken, diyalektik materyalizm açısından kesinleşmiş böylesi bir mutlaklıktan bahsetmek imkansızdır. Dolaysıyla 'immanent hakikat'in yani düşüncelerin ve düşüncelerden meydana gelen yargıların ilgi sahasına aldığı objelerle ne derece uygun olduğu araştırmanın doğruya ulaşması bakımından bir zorunluluk arzetmektedir. Ancak buradaki zorunluluk, olgu ile yorum arasında varolan, geçmiş, bugün ve gelecek boyutundaki ilişkinin nesnelliğidir.Foundation-Kurdish Institute of Paris © 2021
LIBRARY
Practical Information
Legal Informations
PROJECT
History & notes
Partenaires
LIST
Themas
Authors
Editors
Languages
Journals