The Kurdish Digital Library (BNK)
Retour au resultats
Imprimer cette page

Mizgînî, Peymana Nû - Încîl


Author : Anonyme
Editor : Înstîtûta Welger'andina K'itêba Pîroz Date & Place : 2011, Moskva
Preface : Pages : 556
Traduction : ISBN : 978-93943-172-9
Language : KurdishFormat : 130x200 mm
FIKP's Code : Liv. Ku.Theme : Religion

Presentation
Table of Contents Introduction Identity PDF
Mizgînî, Peymana Nû - Încîl

Versions

Anonyme

Mizgînî, Peymana Nû - Încîl

Înstîtûta Welger'andina K'itêba Pîroz


Li gora r'êz kirina k'itêbêd Peymanaf Nû, «Mizgînîyaf Îsaf Mesîhef li gora Metta» k'itêba pêşin (e'wlin) e. Bi fikira zana eva k'itêba sedsalîya pêşin da li Entakyayê hatîye nivîsarê. Ji hingê da h'eta niha eva k'itêba bûye Ç'e'vkanîk bona wan merivêdf ku di xwazin r'astîya Xwedê nas kin, awa gotî Isa Mesîh. Li gora şe'detîya civînaf sedsalîya duda da, xudanê vê k'itêbê Mettayê şandîf bûye, yê ku hê berî r'asthatina Îsa xercgirf bû, ku jê r'a «Lêwîf» jî digotin (Marqos Z:14; Lûqa 5: 27).

Eva k'itêba mizgînîya vê yekê dide, ku Îsa ye XilazkirfPÊŞGOTINA ÎNSTÎTÛTÊ

Înstîtûta Welger'andina K'itêba Pîroz r'azîbûna xwe dide wan welger' û serr'astkirêd vê K'itêba Pîroz, usa jî ewêd mayîne ku li gora karîna xwe alîk'arî dane bona hazirkirina vê k'itêba Mizgînîya Îsa Mesîh, awa gotî Peymana Nû bizimanê k'urdîya zaravê kur mancî. Em pir' şa ne, ku çend nivîsk'arêd k'urde ji çend welata jî xwe li welge r'andi na (t'erci me¬ki ri na) Peyma na Nû girti ne. Ev jî vî h'a lê gi randa gaveke pêş daçûyî na zimanê mi let e, usa jî xweyki ri na zi mên e. Em bi di lekî şa vê K'itêba Pî roz, Peymana Nû p'êş k'ê şî xwendeva nêd hêja di kin.

Ew welge r'andina destê weda ji ber wê Mizgînîyê hatîye girtinê, ya ku alîyê Înstîtûtê da sala Z000-î hatîye neşirkirinê, niha t'enê bisivi kayî hatîye lê nihêr'andin û se r'astki rinê. Pêş ti rîwê yekê jî, şi rovekirin û ferhengok jî hatine zêdekirinê. Înstîtût r'azîbûna xwe dide wan jî, yêd ku pêşnîyarî û k'omeka serr'ast kirinê dane.

Standarta k'urdîye kirîlî bi h'erfêd latînî

R'ast e, Mizgînî (Încîl, Peymana Nû) bih'erfêd latînî li gora standart û r'astnivîsara kurmancîya latînî îdî heye. Meremê wê k'itêba welger'andîye destê weda, ne ew e ku cîyê wê bigire yan dewsa wê bixebite. Me'nî ev e, ku pey Şer'ê H'emdinyayêyî Dudar'a h'eta îro, p'ir'anîya k'urdêd welatêd Kafkazê û Asya Navînda k'itêbêd xwe bih'erfêd kirîlî û bi standarta zarav û r'êzimanîya xwe dane neşirkirinê. Lê belê van axirîyada, hinek hêdî-hêdî dest bi h'erfêd latînî dikin û merî jî hene ku latînî ji kirîlî r'ih'ettir dixûnin. Ji ber vê yekê me qirar kir, ku bona xatirê wan em vê welge r'andinê bikin h'erfêd latînî. Awa, ev welger'andina destê weda xût mîna wê çapa h'erfêd kirîlî ye (ya ku sala 2011-a, ji alîya Înstîtûta Welger'andina K'itêba Pîroz da, Moskvê hatîya hazirkirinê), eva h'emû qeyde-qanûnêd r'astnivîsara r'êzimanîya standarta kirîlî xwey dike, lê t'enê bi h'erfêd latînî ye. Meremê neşirkirina vê çapbûnê ew e, ku alîkarîya wan k'urda bê kirinê, yêd ku welatêd Kafkazê û R'ûsyayê da dijîn, lê dixwazin vêwelger'andinê bih'erfêd latînî bixûnin.Mizginiya li gora Metta

Pêşgotin


Li gora r'êz kirina k'itêbêd Peymanaf Nû, «Mizgînîyaf Îsaf Mesîhef li gora Metta» k'itêba pêşin (e'wlin) e. Bi fikira zana eva k'itêba sedsalîya pêşin da li Entakyayê hatîye nivîsarê. Ji hingê da h'eta niha eva k'itêba bûye Ç'e'vkanîk bona wan merivêdf ku di xwazin r'astîya Xwedê nas kin, awa gotî Isa Mesîh. Li gora şe'detîya civînaf sedsalîya duda da, xudanê vê k'itêbê Mettayê şandîf bûye, yê ku hê berî r'asthatina Îsa xercgirf bû, ku jê r'a «Lêwîf» jî digotin (Marqos Z:14; Lûqa 5: 27).

Eva k'itêba mizgînîya vê yekê dide, ku Îsa ye Xilazkirf û P'adşayê ji Xwedê da sozdayî. Eva mizgînîya dibêje, ku Îsa ne t'enê Xilazkirê miletê cihûyaf ye, lê yê miletêd t'emamîya dinyayê ye jî.

Mizgînîya Metta ji her sê Mizgînîyêd mayîn zêdetir be'sa Peymanaf Kevin dike, Çimkî meremê vê k'itêbê ev e, wekî îzbat ke, ku Îsa hema xût Xwexa ye ew Xilazkirê sozdayî û bi vî awayî nivîsarêd cihûyaye pîrozf (awa gotî nivîsarêd Peymana Kevin) hatine sêrî. Metta k'itêba xwe da ji Çil cara zêdetir be'sa wan nivîsarêd Peymana Kevin dike. Ji wan cîya gelek aha nivîsar in: «Ev yek aha qewimî, ku ew gotina Xudanef bi zarêf p'êxemberf hatibû gotinê bê sêrî...» (1:ZZ; Z:15, 17-18, Z3; 4:14-16; 8:17; 1Z:17-Z1 û yêd mayîn). Usa jî Metta gelek cara di nivîse, ku Îsa Çawa «Kur'êf Dawid» tê h'esabê, çimkî Mesîhê sozdayî wê ji r'ik'inyataf Dawidf p'adşa bihata (1:1, Z0; 9:Z7; 1Z:Z3; 15:ZZ; Z0:30-31; Z1:9, 15; ZZ:41-45).

Ev Mizgînî ji her sêkêd mayîn bi vî awayî jî ber Ç'e'v dibe, ku dewsa navê «Xwedê» gelek cara xebera «E'zman» hatîye xebatê, sebeb ew bû ku cihûya ne dixwestin hergav navê Xwedê banîna ser zarê xwe, Çimkî pîroz e, lema jî Metta dûr va dihat. Mesele, dewsa «P'adşatîyaf Xwedê» 33 cara «P'adşatîyaf E'zmana» nivîsar e, lê «P'adşatîya Xwedê» t'enê pênc cara nivîsar e.

 
Foundation-Kurdish Institute of Paris © 2021
LIBRARY
Practical Information
Legal Informations
PROJECT
History & notes
Partenaires
LIST
Themas
Authors
Editors
Languages
Journals