La bibliothèque numérique kurde (BNK)
Retour au resultats
Imprimer cette page

Lozan Barış Konferansı, Takım I Cilt 1 Kitap 2


Auteur : AÜSBF
Éditeur : SBF Yayınları Date & Lieu : 1970, Ankara
Préface : Pages : 424
Traduction : Seha L. Meray ISBN :
Langue : TurcFormat : 190x265 mm
Code FIKP : Liv. Tur. Mer. Loz. I. 1. 2Thème : Général

Présentation
Table des Matières Introduction Identité PDF
Lozan Barış Konferansı, Takım I Cilt 1 Kitap 2


Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım I Cilt 1 Kitap 2

AÜSBF

SBF Yayınları


Hazır bulunanlar:

Mm. Child, Amiral Bristol, Grew [Amerika Birleşik Devletleri); Marki Curzon Of Kedleston, Sir Horace Rumbold [İngiliz İmparatorluğu); M. Bompard [Fransa); Mm. Veniselos, Caclamanos (Yunanistan); Marki Garroni, Mm. Montagna, Lago [İtalya); Baron Hayashi, M. Otchiai [Japonya); M. Diamandy (Romanya); M. Rakttch (Sırp-Hırvat-Sloven-Kıralığı); İsmet Paşa, Rıza Nur Bey (Türkiye).

Oturumda Ayrıca Hazır Bulunanlar:

Mm. Dyvight. Amory, Gillesple (Amerika Birleşik Devletleri); Sir Eyre Crowe, Mm. Ryan, Payne, Yarbay Heyyvood, Nicolson, Forbes Adam, Leeper, Mcgelire (İngiliz İmparatorluğu); Mm. Serruys, Laporte, Bargeton, De Perçin, Yarbay Courtin, Sangulnetti ...


Table des Matières


İçindekiler


(23) Sayılı Tutanak (27 Orak 1923 Oturumu) / 1-13
Gözaltı edilmiş (internés) sivillerin geri verilmesi, savaş tutsaklarının mübadelesi, nüfus mübadelesi: Nüfus mübadelesi Alt-komisyonu çalışmalarının açıklanışı; varılan anlaşmalar; İsmet Paşa’nm çekinceleri; M. Veniselos’un bildirisi; Lord Curzon’un durumu özetleyişi — Savaş tutsakları — Mezarlar: İsmet Paşa ile Lord Curzon arasındaki tartışma; sorun askıda kalıyor.
Ek A. Gözaltı edilmiş sivillerin ve savaş tutsaklarının karşılıklı olarak mübadelesine ilişkin Türk-Yunan Sözleşmesi / 14-16
Ek. B. Ankara Büyük Millet Meclisi ile Yunanistan arasında Sözleşme / 17 - 22
Ek C. - Türk Protokolü / 23
Ek D. Savaş tutsakları ve mezarlar Alt-komisyonunun raponı / 24 - 30
(24) Sayılı Tutanak ;31 Ocak 1923 oturumu) [Yabancılara Uygulanacak Rejim Komisyonu ile İktisat ve Maliye Sorunları Komisyonunun ortak oturumu] / 31
Lord Curzon'un başkanlığı. Komisyonca hazırlanmış Andlaşmanın sunuluşu ve açıklanışı: sonuç / 32 - 39
Marki Garroni'nin başkanlığı. Andlaşmanın yabancılara uygulanacak rejime ilişkin bölümünün açıklanışı; İkinci Komisyonun ödülleri [tâvizleri] / 39 - 42
M. Bompard’ın başkanlığı. — Üçüncü Komisyonun ödünleri: İmzalamasını sağlamak üzere İsmet Paşa’ya doğrudan sesleniş / 42-45
Lord Curzon'un başkanlığa geçişi. — Amerikan, Japon, Romen ve Sırp-Hırvat-Sloven bildirileri. — İsmet Paşanın cevabı. — Oturumun ertelenişi. / 45 - 50
Oturumun yeniden açılışı. — Lord Curzon 4 Şubatta ayrılacağını bildiriyor / 50 - 52
Ek A. Barış Andlaşması tasarısının metni / 53 - 106
Ek B. Ek Bildiri / 107
Ek C. Genel affa ilişkin Bildiri tasarısı / 108 - 109
Ek D. Trakya sınırlarına ilişkin Sözleşme tasarısı / 110 — 112
Ek E. Türkiye'de yabancılara uygulanacak rejime ilişkin Sözleşme tasarısı / 113 - 119
Ek F. —Türkiye’de adaletin yönetimine ilişkin Bildiri tasarısı / 120- 121
Ek G. - Arnavutluk’un Osmanlı Devlet Borcunun ödenmesine katılması konusunda Bildiri tasarısı / 122
Ek H. — Türkiye ile Ticaret rejimine ilişkin Sözleşme tasarısı / 123 - 130
Ek İ. — Son [Nihai] Senet tasarısı / 131

(25) Sayılı Tutanak (1 Şubat 1923 oturumu) / 132 - 141
Boğazlar Rejimini İnceleme Komisyonu (8 sayılı Tutanak). Boğazlar’ın serbestliği sorunu: İsmet Paşa’mn ve M. Tchitcherine’in bildirileri; Lord Curzon'un cevabı — M. Tchitcherine’in yeniden konuşması; Lord Curzon’un verdiği karşılık.
Ek. — Boğazlar rejimine ilişkin Sözleşme tasarısı / 142 - 150
B. AZINLIKLAR ALT-KOMİSYONU
(1) Sayılı Tutanak (14 Aralık 1922 oturumu) / 151
Başkanın seçilmesi ve oturumun bir gün sonraya ertelenişi.
(2) Sayılı Tutanak (15 Aralık 1922 olurumu! / 152 - 158
Çalışma programı ve genel görüşme: genel af; azınlıklar için genel güvenceler [garantiler]; kaybolmuş kimselerin aranması; askerlik hizmetinden bağışıklıklar; çeşitli hükümler; Ermeni ulusal yurdu.
Ek. — Görüşülecek sorunların özeti / 159
(3) Sayılı Tutanak (18 Aralık 1922 oturumu) / 160 - 162
Genel görüşmenin devamı.
Ek .4. — Müttefik Temsilci Heyetlerinin sunduğu tasan / 163 - 166
Ek B. — Türk Temsilci Heyetinin sunduğu tasarı / 167 - 169
(4) Sayılı Tutanak (19 Aralık 1922 oturumu) / 170 - 174
Genel görüşmenin devamı — Müttefik tasarılarıyla Türk karşı-tasarısının incelenmesi; madde 1 ve 2.
(5) Sayılı Tutanak (20 Aralık 1922 oturumu) / 175 - 179
Maddelerin tartışılmasına devam: “azınlıklar” yada “Müslüman - olmayan azınlıklar”; dolaşım özgürlüğü (madde 2).
(6) Sayılı Tutanak (21 Aralık 1922 oturumu) / 180 - 185
Maddelerin tartışılmasına devam — Madde 2, 5, 6, 7, 3 (kaybolmuş kimselerin aranması) ve madde 4.
(7) Sayılı Tutanak (22 Aralık 1922 oturumu) / 186 - 191
Maddelerin tartışılmasına devam — Madde 2, 10 (Genel af), 11 (askerlik hizmeti), 12 (Milletler Ccmiyeti’nin rolü, Türk tasarısının 7nci maddesi); Azınlıklar temsilcilerinin dinlenilmesi.
Ek. — Genel affa ilişkin Türk tasarısı / 192
(8) Sayılı Tutanak (22 Aralık 1922 oturumu) / 193 - 197
Maddelerin tartışılmasına devam — Milletler Cemiyeti’nin rolü; azınlıkların kişisel durumu [kişi halleri]; genel af; ailelerinden alınmış kimselerin aranması; karşılıklı olma [mütekabiliyet] sorunu.
Ek A. — Fransız Temsilci Heyetinin tasarısı (genel af) / 198
Ek B. — Ingiliz Temsilci Heyetince sunulan Bildiri tasarısı / 199
(9) Sayılı Tutanak (23) Aralık 1922 oturumu) / 200 - 206
Maddelerin tartışılmasına devam — Milletler Cemiyeti’nin rolü; azınlıkların kişisel durumu; genel af konusunda Türk bildirisi; dağılmış aileler; karşılıklı olma; “azınlıklar” ya da “Müslüman-olmayan azınlıklar”.
Ek A. — Müttefikler trsarısında 8 nci maddenin yeni metni / 207
Ek B. — Azınlıkların korunmasına ilişkin maddeler tasarısı; Genel affa ilişkin Bildiri tasarısı / 207 - 211
(10) Sayılı Tutanak (26 Aralık 1922 Oturumu) / 212 - 213
Maddeler tasarısının yeniden incelenişi ve kararlar (26 Aralık).
Ek. Maddeler tasarısı; 3 ncü madde üzerinde Yunan çekin- eesi; Türklcriıı 8 nci ve 9 neti maddeyi reddedişleri; 10 ncu maddenin ertelenişi. Bildiri tasarısının hukuk danışmanlarına gönderilişi / 214 - 218
(11) Sayılı Tutanak (29 Aralık 1922 oturumu) / 219 - 226
26 Aralık tarihli tasarının incelmişi: madde 9, parag. 3 ve madde 10 — Genel affa ilişkin Amerikan bildirisi — Kişisel durum [kişi haleri] ve ailedurumu; hukuk danışmanlarının genel af konusunda raporu; kişisel durum ve aile durumu sorununun hukuk danışmanlarına gönderilişi.
(12) Sayılı Tutanak (30 Aralık 1922 oturumu) / 227 - 234
Kişisel durum [kişi halleri] ve aile durumu. Bu iki sorunun karşılıklı incelenişi.
(13) Sayılı Tutanak (30 Aralık 1922 oturumu, akşam) / 235 - 241
Önceki görüşmelerin devamı Genel afla ilişkin Müttefikler bildirisi, tartışılması. — Bir Ulusal Ermeni Yurdu kurulmasına ilişkin Amerikan bildirisi.
Ek. - Amerikan Temsil-i Heyetinin Bildirisi / 242
Alt-ek 1. - Amerika Protestan Kiliseleri Federal Meclisinin mektubu / 243
Alt-ek 2. Ermeniler için bir Ulusal Yurt konusunda memorandum / 244 - 246
(14) Sayılı Tutanak (2 Ocak 1923 oturumu) / 247 - 256
Kişisel durum [kişi halleri] ve aile durumu konusundaki tartışmanın devamı — Genel affa ilişkin bildiri, parag. 1, 2, 3, ve 4.
(15) Sayılı Tutanak (3 Ocak 1923 oturumu) / 257 - 263
Genel affa ilişkin bildirinin incelenmesine devam — Askerlik hizmetinden bağışıklık sorunu.
Ek .1. — Azınlıkların korunmasına ilişkin maddeler tasarısı (Türkiye’nin reddettiği 8 nci madde dışında, bütün maddeler kabul edilmiştir) / 264 - 266
Ek B. — Genel affa ilişkin Bildiri tasarısı / 267 - 268
(16) Sayılı Tutanak (6 Ocak 1923 oturumu) / 269 - 280
Azınlıklara ilişkin hükümlerden 1 nci maddenin görüşülmesi; azınlıkların dinsel statüsü; genel affa ilişkin bildiri üzerinde Fransız Temsilci Heyetinin çekinceleri; Ermeni sorunu; M. Montagna’nın, Sir Horace Rumbold’un ve M. de Lacroix’nın bildirileri.
Ek. — Azınlıkların korunmasına ilişkin maddeler tasarısı (6 Ocak) / 281 - 283
(17) Sayılı Tutanak (II Ocak 1923 oturumu) / 284 - 288
Genel affa ilişkin bildiri; maddelerin incelenmesi; azınlıkların korunmasına ilişkin tasarının 8 nci maddesi; savaş tutsakları.
Ek .4. — Azınlıklar Alt-komisyonunca uygun bulunan Genel afla ilişkin Bildiri / 289
Ek B. — Azınlıklar Alt-Komisyoııunca uygun bulunan, Azınlıkların korunmasına ilişkin Maddeler / 290 - 292

C.- Nüfus Mübadelesi Alt-Komisyonu
(1) Sayılı Tutanak (11 Ocak 1923 oturumu) / 293 - 300
Alt-komisyonun konusu — Sivil rehinelerle gözaltı edilmişlerin geri verilmesi; savaş tutsaklannın geri verilmesi.
(2) Sayılı Tutanak (12 Ocak 1923 oturumu) / 301 - 303
Gözaltı edilmişlerle tutsakların yurtlarına gönderilişi (devam) ; Nüfus [halkl&nn] mübadelesi.
(3) Sayılı Tutanak (16) Ocak 1923 oturumu) / 304 - 308
Gözaltı edilmiş sivillerin geri verilmesi ve savaş tutsaklannın mübadelesine ilişkin Türk-Yuııan anlaşması (Tartışma).
Ek B. — Türk-Yunan Anlaşmasının metni / 309 - 311
(4) Sayılı Tutanak (16 Ocak 1923 oturumu, akşam) / 312 - 316
Nüfus mübadelesi konusunda Müttefikler ön-tasarısının görüşülmesi; madde 1-6.
(5) Sayılı Tutanak (17) Ocak 1923 oturumu) / 317 - 323
Görüşmelerin devamı: Madde 7-10.
(6) Sayılı Tutanak (17 Ocak 1923 oturumu, öğleden sonra) / 324 - 329
Görüşmelerin devamı: Madde 8, 9 ve 12.
(7) Sayılı Tutanak (18 Ocak 1923 oturumu) / 330 - 338
Görüşmelerin devamı: Madde 12-17; onaylama; 8 nci ve 9 ncu maddelere dönüş.
(8) Sayılı Tutanak (19 Ocak 1923 oturumu) / 339 - 348
Görüşmelerin devamı; madde 9: kamulaştırmaya ilişkin tedbirler; gelirlerin hesaplanması; Vakıf malları — Madde 3 ve 8 — Yurtlarına gönderileceklerin sırası — Madde 1 ve 2 — Batı Trakya’da oturanların durumu.
(9) Sayılı Tutanak (19 Ocak 1923 oturumu, akşam) / 349 - 351
Görüşmelerin devamı: malî güvence sorunu; madde 9 ve 10; madde 1; madde 2; Pendik konusu.
(10) Sayılı Tutanak (20 Ocak 1923 oturumu) / 352 - 355
Mali güvenceler sorunu — Türklerin çekincelerinden vazgeçmedikleri çeşitli sorunlar.
(11) Sayılı Tutanak (22 Ocak 1923 oturumu) / 356 - 359
Görüşmelerin devamı: uzmanlarca değiştirilmiş 14 ncü madde; güvence [garanti] fonu.
(12) Sayılı Tutanak (22 Ocak 1923 oturumu, öğleden sonra) / 360 - 365
Görüşmelerin devamı: Madde II, 16, 7, 10 (Türkiye’de Rum din tesislerinin malları); madde 10, 1, 2.
(13) Sayılı Tutanak (24 Ocak 1923 oturumu) / 366 - 373
Görüşmelerin sonu: Madde 10,2,9, 1,2 (Mesta ile Struma arasındaki Müslüman halklar).
Ek 4. - - Alt-komisyonca kabul edilen Sözleşme tasarısı / 374 - 379
Ek B. — Başkanca, Komisyon Başkanına sunulan Rapor / 380 - 384
Ek C. — Türk-Yunan Anlaşmasının imza tutanağı / 385
D. — Neuilly Andlaşmasının, Bulgaristan’a, Ege Denizinde Ekonomik Bir Çıkış Yeri Verilmesine ilişkin maddesini uygulama yol ve Yöntemlerini İncelemekle Görevli Alt- Komlsyon.
Tutanak (26 Ocak 1923 olurumu) / 386 - 389
Ek. — Dedeağaç’a ilişkin Sözleşme tasarısı / 390 - 393
[Birinci Cilt, ikinci Kitabın sonu]

Dizin / 395
Fondation-Institut kurde de Paris © 2022
BIBLIOTHEQUE
Informations pratiques
Informations légales
PROJET
Historique
Partenaires
LISTE
Thèmes
Auteurs
Éditeurs
Langues
Revues