La bibliothèque numérique kurde (BNK)
Retour au resultats
Imprimer cette page

Doğu’da Değişim ve Yapısal Sorunlar (Göçebe Alikan aşireti)


Éditeur : Yurt Date & Lieu : 1992, Ankara
Préface : İsmail Beşikçi MultimediaPages : 352
Traduction : ISBN :
Langue : TurcFormat : 145x214 mm
Code FIKP : Liv. Tr. 2540Thème : Sociologie

Présentation
Table des Matières Introduction Identité PDF
Doğu’da Değişim ve Yapısal Sorunlar (Göçebe Alikan aşireti)

GirişDoğu’da değişim ve yapısal sorunlar
(Göçebe Alikan aşireti)

Türkiye'de kamu hizmetlerinin dağılışını gösteren bir haritaya baktığımız zaman sosyal adalet dengesinin Doğu Anadolu aleyhine bozulduğunu kolayca görüyoruz. Gerek nüfus yoğunluğu, gerek milli gelirin dağılışı, gerekse yol, su, elektrik, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin dağılışında bu dengesizliği görmek kolaydır. ...

 


Table des Matières

İçindekiler

Çizelgeler / 17
Kısaltmalar / 19
25 Yıl sonra ikinci yayınlanışa önsöz / 20
Birınci baskıya önsöz / 25
Giriş / 27

Bölüm I
Kavramlar, varsayımlar, teorik model / 33
I. Tanımlar, araştırmanın sınırları, problemin ortaya konulması / 33
A. Araştırmada etnik bır sorun ele alınmamıştır / 33
B. Göçebe aşiretleri göçebe hayat yaşayan diğer gruplarla karıştırmamak gerektir / 35
1. Göçebe aşiretleri çingenelerle karıştırmamak lazımdır / 35
2. Göçebe Kürt aşiretlerini göçmen veya yörüklerle karıştırmamak lazımdır / 36
C. Göçebe aşiret deyiminin tahlili, benzer müesseselerle arasındaki fark / 37
D. Araştırmada avcı, toplayıcı ve tarımsal göçebeler, ticaret göçebeleri konu olarak alınmamıştır / 41
E. Göçebe aşiret topluluklarını köy toplulukları ile karıştırmamak lazımdır / 41
F. Göçebe aşiretin tarifi / 45
II. Araştırmanın varsayımları / 46
III. Teorik model / 47
A. Kültür / 47
B. Sosyal yapı / 49
C. Sosyal değişme / 52
D. Sosyal problem / 55
Özet / 56

Bölüm II
Araştırmanın yöntemi ve kullanılan malzeme / 58
Giriş / 58
I. İncelenecek aşiretin secimi / 60
II. Araştırmanın teknikleri / 60
A. Gözlem / 61
B. Mülakat / 63
C. Soru kağıdı / 64
1. Hazırlanması, tertibi / 64
2. Uygulanması / 65
D. Fotoğraflar / 66
E. Toplanan malzemenin kontrolü / 66
III. Araştırmada karşılaşılan bazı zorluklar / 67
A. Araştırma konusunun mahiyetinden doğan güçlükler / 67
1. Göçebelik, göç ve geniş bir dağılmadan ileri gelen faktörler / 67 -
2. Coğrafi faktörler / 68
B. Araştırıcı ile ilgili faktörler / 69
1. Dil zorluğu / 69
2. Araştınma yardımcılarının zarureti / 69
3. Mali imkânsızlıklar 70
Özet / 70

Bölüm III
Coğrafi ve toplumsal ekoloji / 75
I. Fiziki analiz / 75
A. Coğrafi şartlar ve göçebelik / 76
1. Yer şekilleri / 76
2. İklim / 77
A) Sıcaklık / 77
B) Yağışlar / 78
C) Kar yağışları / 78
D) Diğer faktörler / 80
3. Bitki örtüsü / 80
4. Göçebeliğin nedeni / 81
B. Konaklama yerleri - göç - sosyal örgüt / 82
1. Göç-yaylalar, göç-stepler / 82
a) Stepler / 83
b) Yaylalara göç / 91
c) Yaylalardaki Konaklama / 93
d) Kışlık bölgelere göç / 98
e) Kışlaklar mı, yaylalar mı? / 99
f) Taşıma vasıtası / 99
2. Sosyal  örgüt / 101
a) Örgütlenmenin mahiyeti / 101
b) Alikan aşireti'nin sosyal örgütü / 101
aa) Çadır / 101
bb) Zoma / 101
cc) Kabile /  102
dd) Aşiret / 104
ee) Ulu kişi / 104
c) Sosyal organizasyonun siyasal açıdan değerlendirilmesi / 104
d) Aşiretlerin, kabilelerin meydana gelmeleri, gelişmeleri ve dağılmaları / 105
3. Konut (Çadır) / 107
a) Neden çadır: Çadırı yaratan faktörler / 107
aa) Mülkiyet /  107
bb) Göçebe hayatının devamlı göç isteyen özelliği / 107
cc) Malzeme ve iklim / 108
dd) Fayda / 108
b) Kara çadır / 109
aa) Malzemesi / 109
bb) Dokunması / 109
cc) Kurulması, sökülmesi / 109
dd) Çadırın iç bölümleri / 110
ee) Çadır ve sosyal statü / 111
ff) Göçebe çadınnın özellikleri / 111
II. Toplumsal ekoloji / 113
A. Tarihsel görünüş / 113
1. Genel tarihsel görünüş / 114
2. Alikan aşireti / 114
B. Alikan aşireti'nin hareket ettiği sahanın sosyal yapısının bazı esasları / 115
1. Nüfus / 115
2. Ekonomik durum / 116
3. Dil, eğitim ve öğretim / 117
4. Yol, haberleşme, sağlık / 117
C. Alikan aşiretinin çevresiyle olan ilişkileri / 117
1. Alikan aşireti'nin çevresiyie olan ilişkilerinde etnik kast göze çarpmaktadır / 126
2. Göçebe aşiretlerinin çevrenin asayiş ve güvenliği üzerindeki etkisi büyüktür / 126
3. Aşiret hayatına yeni bir yön verecek olan ekolojik problem / 127
4. Çevre halkının göçebe aşiretier ve göçebeler hakkındaki bilgisi / 128
Özet / 131
I. Fiziki analiz / 131
II. Sosyal örgüt / 132
III. Konut / 132
IV. Toplumsal ekoloji / 132

Bölüm IV
Nüfus ve bazı özellikleri / 134
I. Veri yetersizliği / 134
II. Nüfusun genel görünüşü-sayısı / 135
III. Nüfusun çadırlar (hane-aile) itibarıyla dağılışı / 135
IV. Nüfusun cinsiyet itibarıyla dağılışı / 136
V. Nüfusun yaş grupları itibarıyla dağılışı / 137
VI. Nüfusun medeni hal durumu / 140
VII. Nüfusun konuştuğu dil, okuma–yazma durumu ve kültür seviyesi / 140
VIII. Nüfustaki artma eğilimleri / 140
Özet / 141

Bölüm V
Sosyo-ekonomik analiz / 143
I. Mülkiyet / 143
A. Kişisel mülkiyet / 144
1. Temel Mülkiyet Unsurları / 144
a) Çadır / 144
b) At-katır / 144
c) Koyun-keçi / 145
2. İkinci derecede mülkiyet unsurları / 145
3. Mülkiyetin devri: miras / 147
B. Kolektıf kiralama / 147
1. Yaylakların kiralanması / 148
2. Kışlak yerlerin kiralanması / 151
3. Yaylak ve kışlak alanlarda arazi sahipleri ile göçebelerin ilişkileri / 151
Kiralama Olayı Sırasında Ortaya Çıkan Çatışmalar / 153
5. Tarımsal kira hukuku açısından kiralama olayının görünüşü / 154
II. Ekonomik faaliyetler / 159
A. Hayvancılık / 159
1. At-katır / 159
2. Koyun-keçi / 160
a) Koyun yetiştirilmesi / 166
b) Bakım ve besleme / 166
aa) Çobanlık / 166
bb) Çoban köpeği / 169
cc) Mera / 169
3. Hayvancılık çevresinde toplanan diğer faaliyetler / 170
B. Ticaret hayatı - kapalı ekonomi değiş tokuş ekonomisi / 170
1. Kapalı ekonomi / 170
2. Değiş - tokuş ekonomisi / 171
a) Çerçi / 171 -
b) Kasaba tüccarı / 171
c) Şehir tüccan / 173
d) Büyük şehir tüccarı / 173
3. Tüccar, yani aracı basamakları / 173
C. Üretim araç ve gereçleri / 174
D. Gelirin meydana gelişi ve gelir grupları / 181
Iıı. Gelir ve gider farklılaşması ve tüketim eğilimi / 182
A. Genel görünüş / 182
B. Gelir ve gider farklılaşması / 182
C. Tüketim eğilimi / 183
1. Gıda maddeleri / 183
2. Kılık-kıyafet / 183
3. Diğerleri / 185
4. Dışarı ile ilişkiler / 186
IV. Sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik / 186
A. Genel görüşler / 186
B. Alikan aşireti toplumsal tabakalaşması / 187
C. Aşipet içi ekonomik ve sosyal iş bölümü / 189
Özet / 193
I. Mülkiyet / 193
II. Ekonomik faaliyetler / 193
III. Gelir ve gider farklılaşması, tüketim eğilimi / 194
IV. Sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik / 194

Bölüm VI
Akrabalık örgütü ve aile / 196
I. Soy-sop, akrabalık örgütü / 196
A. Soy-sop / 196
B. Akrabalık baba tarafından tayın ediliyor / 197
II. Ailenin kuruluşu / 197
A. Evlilik öcesi / 197
B. Aşiret içinde evlilik / 199
C. Tek evlilik / 200
D. Başlık ve bunu ortadan kaldıran müesseseler / 200
1.Başlığın sosyal fonksiyonu / 202
2. Başlığın yerini alan müesseseler / 202
a) Başlık karşılığı olarak çobanlık / 203
b) Berdel usulü aile kuruluşu / 203
c) Başka usüller / 205
3. Kız kaçırmalar başlığı bertaraf edemiyor / 205
E. Ailenin genişliği / 206
F. Evlenmede sıra gütme / 208
III. Aile içi ekonomik ve sosyal iş bölümü, kadının yeri / 208
A. Kadının görevi / 208
B. Erkeklerin görevi / 209
C. Çocukların görevi / 209
1. Kız çocuklar / 209
2. Erkek çocuklar / 209
D. İş bölümü analizi ve kadınların yeri / 213
IV. Aile içi insan ilişkileri / 216
V. Aile ile ilgili folklara kısa bir bakış / 218
A. Düğün öncesı / 218
B. Kız kaçırmalar / 220
C. Düğün / 220
D. Zifaf gecesi ve duvak sabahı / 222
E. Nikah / 222
F. Çeyiz / 223
G. Kadınların başlarına puşi bağlayabilmeleri / 223
VI. Göçebe ailesinin sosyal ve ekonomik değeri, ailenin karşılaştığı problem / 223
A. Folk toplumda aile, dengeli aile / 223
B. İktisadi bir ünite olarak aile ve ailenin iktisadi problemi / 224
C. Diğer problemler / 225
Özet / 226

Bölüm VII
Din ve dünya görüşü / 231
I. Din / 231
II. Resmi olmayan eğitim ve öğretim / 233
A. Resmi olmayan eğitim / 234
B. Boş zamanların değerlendirilmesi / 237
III. Çevre, türkiye ve dünya hakkında bilgi, siyasal kanılar ve kürtçe / 239
A. Genel görüşler / 239
B. Çevreyi ve memleketi algılama / 240
C. Birtakım kişileri ve olayları algılama / 242
D. Devleti algılama ve devletten beklenenler / 245
E. Dünya , türkçe ve kürtçe hakkında bilgi / 246
Özet / 248

Bölüm VIII
Sağlık ve hastalıkla ilgili davranışlar / 250
I. Genel görüşler / 250
Iı. Bir davranış analizi / 253
Iıı. Göçebe sağlığı ve çevre faktörleri / 258
Özet / 260

Bölüm IX
Aşiret ahlakı ve göçebe karakteri / 263
I. Aşiret ahlakını ve göçebe karakterini etkileyen faktörler / 263
II. Aşiret ahlakının temel özelliği / 264
III. Göçebe karakteri / 266
A. Özgürlük, kabalık, sertlik, kanaatkârlık / 266
B. Hayvan sevgisi / 267
C. Otoriteye bağlılık / 268
D. Yeniliklere karşı açıklık / 269
E. Canlılık ve konuşkanlık / 269
Özet / 270

Bölüm X
Sonuç / 272
Fondation-Institut kurde de Paris © 2020
BIBLIOTHEQUE
Informations pratiques
Informations légales
PROJET
Historique
Partenaires
LISTE
Thèmes
Auteurs
Éditeurs
Langues
Revues