The Kurdish Digital Library (BNK)
Retour au resultats
Imprimer cette page

Türkiye İnsan Hakları Raporu 1999


Author :
Editor : TİHV Date & Place : 2002, Ankara
Preface : Pages : 269
Traduction : ISBN : 975-7217-35-2
Language : TurkishFormat : 210x297 mm
FIKP's Code : BR.2243Theme : Politics

Presentation
Table of Contents Introduction Identity PDF
Türkiye İnsan Hakları Raporu 1999


Türkiye İnsan Hakları Raporu 1999

Türkiye insan Hakları Vakfı’nın 1999 yılı insan Hakları Raporu büyük bir gecikmeyle de olsa kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yıl boyunca yaşanan insan hakları ihlallerini ele alan bu rapor, TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda, 1999 yılında gerçekleşen insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirme ve geçmişe dönük bir değerlendirme olanağı sunmak hedeşenmiştir. Raporun hazırlık çalışmalarında özel kaynaklarımızdan, gazete, dergi ve diğer yayınlarda yer alan haber ya da yazılardan, TİHV’nin günlük insan hakları raporlarından, insan hakları savunucularının verdiği bilgilerden, parti, sendika ya da kitle örgütlerinin çalışmalarından ve resmi makamların açıklamalarından yararlanılmıştır.

1999 Türkiye insan Hakları Raporu’nda yıl içinde yaşanan insan hakları ihlalleri; “Kürt Sorunu”, “Yaşam Hakkı”, “Zorunlu Göç”, “Kişi Güvenliği Hakkı”, “Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararları”, “Düşünce Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü”, “Örgütlenme Özgürlüğü” ve “insan Hakları Savunucularına Baskılar” ana başlıkları altında yer almıştır. Bu konular alt başlıklarla incelenmiş ve bölümlerde örnek olaylara yer verilmiştir. Örnekler o alanda yıl boyunca yaşanan gelişme ve ihlallerin tümünü kapsamamaktadır. Bu nedenle rapor değerlendirilirken 1999 yılı içinde yaşanan insan hakları ihlallerinin daha üst boyutlarda olduğu gözönünde tutulmalıdır. “Giriş” adı altında incelenen bölümde “28 Şubat Süreci”, “Susurluk” ve “17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri” başlığı altında yılın diğer gelişmelerine de yer verilmiştir.

Raporu yayınlamamızın nedeni, 1991 yılından itibaren hazırladığımız yıllık raporlarla oluşturmayı hedeşediğimiz hafızada bir kesintiye yol açmamaktır. Çalışmalarımızda bize destek veren, belge ve bilgi aktaran herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

TİHV Dokümantasyon Merkezi


Table des Matières

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU - 1999
1 - GİRİŞ / 3

2 - KÜRT SORUNU VE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI / 15
2.1 Kürt Sorunu / 15
2.2 Olağanüstü Hal Uygulamaları / 21
2.3 Kürt Sorunu ve PKK / 25

3 - YAŞAM HAKKI / 47
3.1 Ölüm Cezası / 49
3.2 Yargısız İnfaz / 55
3.3 Faili Meçhul Cinayetler / 67
3.4 Kara Mayınları / 76
3.5 Silahlı Örgütler ve Yaşam Hakkı / 79

4 - ZORUNLU GÖÇ / 91

5 - KİŞİ GÜVENLİĞİ HAKKI / 101
5.1 Kaybedilenler / 109
5.2 İşkence ve Kötü Muamele / 112
5.3 Ceza ve Tutukevlerinde İnsan Hakları / 152

6 - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI / 177

7 - DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ/ 185
7.1 İfade Özgürlüğü / 190
7.2 İletişim Özgürlüğü / 210

8 - TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ / 225
9 - ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ / 233
10 - İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA BASKILAR / 259
Foundation-Kurdish Institute of Paris © 2023
LIBRARY
Practical Information
Legal Informations
PROJECT
History & notes
Partenaires
LIST
Themas
Authors
Editors
Languages
Journals